Kunst helpt jou bij het ontdekken van jouzelf. 

Kleuren biedt volwassenen de mogelijkheid om zich weer kind te voelen. En kinderen om kind te zijn. Deze activiteit helpt om oude jeugdherinneringen op te roepen. Met andere woorden, het is een manier om terug te gaan in de tijd. Maar we focussen ook op wat we graag in de toekomst willen.

Iedereen die wel eens '' the secret en of law off attraction '' heeft gelezen of gezien, weet wat bijvoorbeeld een vision board is. 

Dit kan mensen helpen hun huidige problemen in perspectief te plaatsen.

Bijvoorbeeld bij emotionele problemen:

 • Verwerking van (negatieve) ervaringen: deze verbeelden en zo van je af tekenen/ schilderen/ boetseren.
 • Uiten van emoties: je gevoel in kleuren, beweging en vormen uitdrukken en van een afstand kunnen bekijken.

Bij gedragsproblemen:

 • Frustratietolerantie en doorzettingsvermogen vergroten: doorwerken tot je tevreden bent.
 • Leren planmatig en gestructureerd te werken: van vaag idee naar concreet resultaat, van grove opzet naar fijne details.
 • Probleemoplossend vermogen vergroten: experimenteren binnen de opdracht.

Bij sociale problemen of relatieproblemen:

 • Oefenen met samenwerken: een creatief werkstuk maken met een ander: partner, kind of coach.
 • Ontdekken van eigen grenzen en eigen ruimte: hoe groot of klein werk je, wat voelt prettig?
 • Vergroten inlevend vermogen: bewustwording door te werken met en vanuit verschillende perspectieven.

Of als je wilt werken aan egoversterking en zelfontplooiing:

 • Vergroten zelfbewustzijn en zelfkennis: het werkstuk als spiegel van de maker.
 • Vergroten zelfinzicht: herkennen van denk- en gedragspatronen tijdens het creatief proces: je innerlijke criticus, je rebel etc.
 • Vergroten van zelfvertrouwen en zelfbeeld: succeservaringen, trots zijn op je werkstuk, kwaliteiten herkennen en erkennen, steeds groter (durven) werken.
 • Ontwikkelen van eigenheid en identiteit: kleuren, vormen en thema’s kiezen en duidelijk neerzetten.